Kullan?c? Haklar?

Kullanıcı hesabı oluştururken girmiş olduğunuz bilgiler eksiksiz ve doğru olduğunu kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, hesabına ait bilgilerinin de eksiksiz, doğru ve güncel tutacağını beyan etmiş sayılacaktır.  Müşteri site üzerinden hesabını oluşturduğu zaman ve devamında vermiş olduğu tüm bilgi ve belgelerinin Resmi makamlardan gelen taleplere verilen cevaplarda kullanılabileceğini, teknik aksaklıklardan, meydana gelebilecek hatalı bildirimlerden dolayı herhangi bir hak veyahut talebinin olmadığını işbu sözleşmenin kabulü ile kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.